نسل موزیک

دانلود آهنگ متی و راجه با نام حبس

دانلود آهنگ متی و راجه - حبس

دانلود حبس از متی و راجه با لینک مستقیم

Download Music Meti Ft Rajeh – Habs

(همراه با متن ترانه حبس)

دانلود آهنگ متی و راجه حبس

دانلود آهنگ متی و راجه با نام حبس

متن آهنگ متی و راجه با نام حبس

لب رو سیگار حبسع_شدی خسته دیگع بسع
دستم ت دستت وصلع_-میرم ت خلطه وقتی پیشم هستش
دلم تنگع برگرد با من_بیتو حالم بدع حتی ت خابم
حقیقتا همع گمو گورن ت ذهنت_یادو خاطرات بچگی هرشب میاد تو فکر
بزرگ شدن جزو بدترین ارزومون بود_ولی نمیدونستیم میشع این دنیا خیلی چه زشت
حیف،شب روتخت لش از خودت ترد_پشیمونی نمیشع عین قدیم قشنگ تر
میگی کم اوردم بسع دیگع خدا_فقط گوش میدی دنیات شد ی صدا
میری بیرون ی جای خلوت سیگارو میدی ت حبسو حبس تر
حستم کم،مغزتم رد_بگو خستع نیستم پا بزن پعععع
خرابع اوضاع فقط میگزرع روزا_خوبیش اینع تموم میشع چند وقت دیگع قرصام
منم خوشحالم ازین بابت_ولی تهش مرگع میمونع ازم فقط صدام
اون بیرون کلی ادم شدن همع لاشی_وقتی بزننت چطوری میتونی دیگع پاشی
وقتی نتونی شبیه شون شی عین بقیع_نیست حتی یکی بخواد باهات بکنع بازم آشتی
تو گلبارون کنی طرفو از محبت میگع یارورو ببین فکردع باز هنر کردع
ده اخع لاش خور از دم_کی بودمعرفت میزاشت واست هی مرتب
هرچی انتقضایی دارع ادما هم همینطور_نزارین ت دلشون بگن این چیع نصیب شد
سعی کنید قبل از اینکع تاریخ مصرف بشع_بایع تشکر کوچیک جملهاتون تموم بشع

 

 - آهنگ متی و راجه حبس با کیفیت 128 320 MP3  -

 

لب رو سیگار حبسع_شدی خسته دیگع بسع
دستم ت دستت وصلع_-میرم ت خلطه وقتی پیشم هستش
دلم تنگع برگرد با من_بیتو حالم بدع حتی ت خابم
مگع قشنگ ترم داریم_ک پای رفاقت بزاری معرفتو تا بیخ
همع شبات شدن خیلی سردو تاریک_شدع عکست فقط واسم یادگاری
بغلت اروم میشم،مورفین_انگار ضربان قلبم باهم جفتیم
پیدام کردی بین کلی ادم پست_فقط نمیدونم رفتن انگار شدع ی رسم
زندگی ادامع دارع_روی چرخس ولی واسع ما پر پیچوتابش
حرفع ت دل زیادع_فقط ت میتونی بکنی این مغزو رامش
هنوزم عقربع عا میچرخن پشت سرو_میگردن دور همون میسازن روزو شبو_خوبو بدو_بودو نبود_فراموش میشن خیلی روون_فقط خاطرات خوب قدیم میمونن تنها پلوت_هر شبو تکی حتی گذروندی بازم_فوی تر از قبلیت ادامع میدی حتی راه سخت_باشع واست فرقی ندارع سمت هدف_میری وقتی مسیرت انتخاب شدع از قبل_کافیع از گذشتع خوب درس بگیری_ک جز اعتماد ب خودت دیگع چارع ای نبینی_منتظر کسی نباشی واسع کمی حرف زدن_ت فکر اینکع فقط ی کم اروم بگیری_با خودت حلش کن مشکلات قبلو_بهترع نباشی دنبال حتی یدونع راه درو_شاید حرفامو همشونو خیلی خوب بدونی_زندگی ادامع دارع ب خودت بگو ک میتونی


کد پخش آنلاین برای وبلاگ ها

برچسب ها