نسل موزیک

آیا اخلاق بابک جهانبخش هم مثل صدایش خوب است؟ (روانشناسی چهره)

از روزی که پا به عالم موسیقی گذاشت تا امروز که آلبوم هایش یکی بعد از دیگری بهتر می شوند, مشخص بود که او برای پیمودن پله های ترقی آمده است, منتها دو تا یکی!

بابک جهانبخش که این روزها صدای آهنگ هایش را همه جا می توان شنید جزو خواننده های موفق کشور است. ما چهره او را می خوانیم تا با اخلاقش بیشتر آشنا شویم!

۱- فرم کلی صورت: در اینکه او یک بمب متحرک انرژی است شک نکنید! این را می شود از غوغایی که در کنسرت هایش هم به پا می کند فهمید. جهانبخش در مجموع آدم خوش بینی است و سعی می کند مهربانی و انرژی مثبت اش را به اطرافیانش انتقال دهد. صورت گرد او از خوش اخلاقی و پر انرژی بودنش حکایت می کند.
۲- پیشانی: آدمی است که بدون خلاقیت روزش شب نمی شود و عاشق ایده های تازه است. تایید کننده این ادعا هم نوع موسیقی او و انتخاب ترانه هایش است که هر بار طرفدارانش را غافلگیر می کند. اینها را برآمدگی هر چند کوچک روی پیشانی اش  می گوید. علاوه بر این, او مردی احساساتی است که از نشان دادن احساسش ابایی ندارد. خطوط افقی روی پیشانی اش خبر از این اخلاق او می دهند.
۳- ابروها: ابروهای پهن چهره افراد را مهربان تر نشان می دهند و اگر صاف هم باشند یعنی صاحب آنها از عقلانی بودن خوشش می آید. با توجه به خطوط پیشانی و صاف بودن ابروهای جهانبخش می توان نتیجه گرفت احتمالا او برای احساس پیدا کردن نسبت به هر چیزی ابتدا آن را با معیار عقلش می سنجد و بعد به احساساتش فضایی برای ابراز شدن خواهد داد.
۴- چشم ها: آدم های باهوش و تیز را می شود از نوع نگاه و برق چشم هایشان شناخت. چشم های جهانبخش هم جزو این دسته است. او نسبت به تغییرات حساس است و تفاوت ها را خیلی زود می فهمد. در عین حال در یادگیری هر چیزی که اراده کند موفق عمل می کند. نگاه او نگاهی پر انرژی است که ریزترین جزئیات را هم از دیدش پنهان نمی کند.
۵- بینی: با اینکه از ریاست کردن خوشش می آید ولی منطقش او را به سمت مشورت کردن و کار گروهی پیش می برد. او دوست دارد نطر بقیه را در مورد کارهایش بداند و اگر متوجه شود بقیه بدون غرض و منطقی به او نظر می دهند, قطعا روی حرف هایشان فکر می کند. از تملق خوشش نمی آید و تعریف بی جا را رد می کند اما نظر صاحب نظران و آدم های صادق او را به وجد می آورد. اینها را بینی نه چندان بزرگ او به شما لو می دهد.
۶- لب ها: بسیار با محبت است و اطرافیانش او را به مهربانی می شناسند. هر چند که این مهربانی مانع نمی شود تا او بی محابا به دریا بزند! محبت های او منطقی هستند و به جا. از افراط و تفریط خوشش نمی آید و از آنجا که مردی خانواده دوست است سعی می کند رضایت خانواده اش را هم در نظر بگیرد. لب هایی که نازک نباشند خبر از این خلق و خو می دهند.

برچسب ها