نسل موزیک

امیر آقایی چه جور آدمی است؟! (شخصیت شناسی از روی چهره اش)

چنان توی نقش غرق می شود که خیلی زود متوجه می شوید شما هم خودتان را جای او گذاشته و همراهش شده اید. امیر آقایی از آن آدم هایی است که کلا با هنر عجین هستند. علاوه بر بازیگری دستی هم به قلم دارد و عکس هم می گیرد. با خصوصیات چهره او بیشتر آشنا شوید.

1- فرم کلی صورت: آدم صبوری است, این را می توان از فرم کشیده صورتش به راحتی حدس زد. تنها مشکل احتمالی این است که ممکن است فکر کنید خیلی عصبی و تند مزاج است چون به صورت ناگهانی ابراز احساسات می کند. اما در واقع اگر نسبت به چیزی واکنش عجیب و غریبی نشان داد مطمئن باشید که قبلا این کار او را اذیت کرده و منتظر بوده خودتان متوجه اشتباه تان شوید. او وقتی می بیند رفتاری که از نظرش نامناسب است, بازهم تکرار شده, ممکن است واکنش اغراق شده ای نشان دهد. بنابراین وظیفه شما در مواجهه با چنین آدم هایی این است که سعی کنید آنها را وادار کنید درباره عقایدشان حرف بزنند و بعد نسبت به نشانه های رفتاری شان تیز و هوشیار باشید. به محض اسنکه احساس کردید یک جای کار می لنگد, سوال بپرسید.
2- پیشانی: احساساتی است و اگر قرار بود برای احساساتی بودن جایزه ای تعیین کنند, او یکی از برندگان این جایزه بود! امیر آقایی, این موجود سراپا احساس شاید احساساتی بودنش را علاوه بر بازیگری با نوشتن شعرهای زیبا و عکس های خوبی که می گیرد هم نشان داده باشد. اگر سری به صفحه شخصی او بزنید می توانید چشمه هایی از احساسش را ببینید. بازی هایش هم که دیگر جای خود دارند! کافی است نگاهی به کارنامه حرفه ای اش بیندازید.
3- چشم ها: از آن آدم های عمیقی است که همه چیز را تجزیه و تحلیل می کنند. چشم های درشت نشانگر هوش و استعداد افراد هستند. در عین حال آدمی است که نه خیلی وابسته می شود و نه از استقلال محض خوشش می آید. این را فاصله کم بین پلک ها و چشم هایش نشان می دهند.
4- بینی: کمی انحنای رو به بیرون روی بینی اش دیده می شود. برای همین هم احتمال اینکه کمی تا قسمتی شکاک باشد و گاهش وقت ها شکاکی اش به بدبینی هم بزند می رود. برای همین هم بهتر است همیشه در مقابل شان محکم و با دلیل و سند باشید. اگر بتوانید بعد عقلانی شان را قانع کنید به دست آوردن دل شان کار سختی نیست.
5- لب ها: او جدی بودن را ترجیح می دهد. برای همین هم دو ویژگی در صورتش این اخلاق او را نشان می دهد: اولی ندشتن خطوط ریز دور چشم است که نشانه هایی بر خنده رو بودن افراد است و دیگری فرم لب ها. آدم هایی که از ته دل می خندند خنده شان از لب هایشان فراتر می رود و به چشم هایشان هم می رسد, درباره امیر آقایی این مساله صدق نمی کند. او دنیا را از دریچه جدیت می بیند و دوست دارد دنیا هم جدی باشد. اخلاق دیگر او قدرت فن بیان بسیار خوب اوست. او می داند کلمات را چگونه به کار ببرد تا بتواند تاثیر مناسبی روی شنوندگانش بگذارد. اینها را لب بالایش که نسبت به لب پایین نازک تر است نشان می دهد.
همشهری

برچسب ها