نسل موزیک

سیروان خسروی و شخصیت شناسی از روی چهره اش

اگر بگوییم سیروان خسروی پله های ترقی را دو تا یکی طی می کند بیراه نگفته ایم. او خیلی زود سبک کارهایش را پیدا کرد و خودش را جا انداخت. برای همین است که بلیت کنسرت هایش خیلی زود تمام می شود و طرفدارانش دوست دارند اجرای زنده کارهایش را هم ببینند.

1- فرم کلی صورت: اگر به هوش و استعداد او کوچکترین شکی دارید وقتش رسیده که به یقین برسید! سیروان از جمله آدم های باهوش و تیز است. خیلی زود یاد می گیرد و خیلی زود هم از آموخته هایش استفاده می کند. افرادی که صورت هایشان به فرم مثلث نزدیک تر است چنین ویژگی هایی دارند.
2- پیشانی: ذهنی خلاق دارد و قوه تخیلش به طرز عجیب و غریبی قدرتمند است. او یک عالم ایده های مبتکرانه در سرش می پروراند و منتظر است تا در فرصت مناسب یکی یکی به آنها برسد. اینها را بیرون زدگی کوچک روی پیشانی اش به بیننده ها می گوید.
3- چشم ها: شاید مجموعا آدمی جدی باشد و خیلی نخندد ولی به مهربان بودن او شک نکنید. دور چشم هایش خطوط ریز دیده نمی شود برای همین هم می شود حدس زد خیلی اهل بگو و بخند نیست و ترجیح می دهد سرش به کار خودش باشد. اما فاصله بین چشم هایش خبر از مهربانی و صداقت او می دهد.
4- بینی: بینی سیروان یکی از بینی های منحصر به فرد است؛ بزرگ, با نوکی گرد و فرو رفتگی! اولین ویژگی؛ یعنی بزرگ بودن بینی این آهنگساز و خواننده جوان نشان می دهد که دوست دارد زمام امور در دست خودش باشد و ترجیحا کسی در کارهایش دخالت نکند. تیپ شخصیتی او ریاست است. دومین ویژگی یعنی نوک گرد بینی او روح هنردوست او را عریان می کند. او عاشق هنر و زیبایی است اما فرورفتگی بینی اش خبر از شیوه احساساتی کار کردن او می دهد. بنابراین تعجبی ندارد که آهنگساز شده است.
5- دندان: چهره شناسان می گویند کسی که دندان های منظمی دارد, آدم بسیار منظمی است. از تنبلی خوشش نمی آید و این نکته را در انتخاب دوستانش هم رعاست می کند. دوست دارد با آدم های سختکوش دوستی کند و گاهی نکته های مفیدی از آنها بیاموزد. برای کارهایش برنامه ریزی می کند و باید طبق برنامه هایش پیش برود تا احساس خوبی نسبت به روند کار پیدا کند. نظم و ترتیب او در ظاهرش هم دیده می شود. بیشتر اوقات بسیار خوش لباس است و اتو کردن و شست و شوی لباس ها یکی از کارهای مورد علاقه اوست. سیروان خسروی باید چنین آدمی باشد!
6- لب ها: با کلمه ها میانه خوبی دارد. شاید از زیاد حرف زدن خوشش نیاید اما قتی شروع به حرف زدن کرد می داند که هر کلمه چه تاثیری روی شنونده اش می گذارد. بیشتر شنونده های خوبی پیدا می کند و دوستانش از شنیدن حرف هایش لذت می برند. شاید برای همین هم هست که ترانه سرایی بخشی از کار اوست و خوشبختانه خوب هم از پس آن برآمده است. لب نازک تر بالا و لب پهن تر پایین این ویژگی های سیروان را برای اطرافیانش افشا می کنند.

برچسب ها