نسل موزیک

موارد استثنایی که زن می تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود

یکی از حقوق شوهر آن است که بدون اجازه ی او از خانه ی همسرش خارج نشود و اگر خارج شود ملائکه ی آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت تا زمانی که به خانه اش برگردد برای او لعن می کنند.

حقوق واجب (خاص شوهر):
الف - بدون اجازه ی او از منزل خارج نشود مگر در مواردی که استثنا شده است.
حضرت باقر علیه السلام می فرماید زنی خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده و عرض کرد: ای رسول خدا! حق شوهر بر زن چیست؟ حضرت (در ضمن بیان حقوق شوهر) فرمودند: (یکی از حقوق شوهر آن است که) بدون اجازه ی او از خانه ی همسرش خارج نشود و اگر خارج شود ملائکه ی آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت تا زمانی که به خانه اش برگردد برای او لعن می کنند.»
مواردی که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حرام نیست:
۱- خروج از منزل برای کسب معارف اعتقادی به مقدار لازم و ضروری و همین طور برای فراگیری وظایف شرعی الزامی
۲- خروج برای معالجه ی بیماری چنانچه امکان درمان در منزل نباشد.
۳- خروج برای فرار از ضررهای جانی و مالی و آبرویی
۴- خروج برای انجام واجبات عینی که موقوف بر خروج از منزل است مانند سفر حج، شرکت در انتخابات و یا نجات نفس محترمه
۵- چنانچه ماندن در منزل توام با عسر و حرج غیرقابل تحمل باشد، خروج جایز نیست و ...
۶- چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن و اشتغال به شاغل اداری به زوجه محول شده باشد و به عنوان شرط در ضمن عقد برای خود سلب محدودیت کرده باشد.
۷- خروج برای تامین معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد یا از انفاق سرپیچی کند.
۸- خروج از منزل برای تظلم و دادخواهی
۹- خروج از منزل در صورتی که ماندنش در آن جا حرام باشد.
ب - نذر زن
ج - سکونت
حق سکونت طبق احکام اولیه از آن مرد است که هر کجا ساکن شد زن تابع او است مگر در ضمن عقد ازدواج با رضایت طرفینن قرارداد شده باشد.

برچسب ها