نسل موزیک

هادی کاظمی خیلی زود وابسته می شود! (شخصیت شناسی چهره اش)

فرو رفتنش در نقش ها آن قدر زیاد است که یادمان می رود نطام دو برره یا باباشاه همگی یک نفر هستند؛ هادی کاظمی! خودش را با هر سنی تطبیق می دهد و نقش ها را باور پذیر می کند. این روزها عالوه بر مجموعه  شوخی کردم در سریال شاهگوش هم حضور پیدا کرده, پس سراغ خواندن چهره او رفته ایم تا این شخصیت دوست داشتنی را بیشتر از قبل بشناسیم.

1- ابروها: بیشتر اوقات فکرش درگیر است. به همه چیز هم فکر می کند آن قدر که خیالش راحت شود نکته ای را از قلم نینداخته! برای همین هم کمتر وقتی پیش می آید که اشتباه کند, بقیه را هم به اشتباه نمی اندازد. سعی می کند مراقب تک تک رفتارهایش باشد تا مبادا سوء تفاهمی پیش بیاید. افرادی که ابروهای به هم پیوسته دارند به زیاد فکر کردن معروفند.
2- چشم ها: از نظر عاطفی به راحتی وابسته می شود اما دل بریدنش کار آسانی نیست. او از دوست داشته شدن و دوست داشتن لذت می برد و هر کاری را که در توانش باشد برای اثبات علاقه اش انجام می دهد؛ طوری که گاهی اوقات ممکن است به نظر برسد دارد زیاده روی می کند. قدردانی بهترین کاری است که در رابطه با او می توان انجام داد. اینها را فاصله به نسبت زیاد پلک ها و چشم هایش به شما می گوید.
3- بینی: همه اجزای صورت کاظمی با هم هماهنگی دارند؛ نه فقط از نظر فرم بلکه از نظر چهره خوانی. گفتیم ابروهای او نماینده زیاد فکر کردنش هستند. حالا می رسیم به بینی اش که با این اخلاق احتمالی او هماهنگی دارد.
یک برآمدگی کوچک روی بینی به شما می گوید که او هر چیزی را به راحتی نمی پذیرد و حتی رگه هایی از شک و دو دلی دارد که البته به رفتار اطرافیانش هم وابسته است. تا جایی که می توانید با او رک باشید و صداقت به خرج دهید.
مطمئن باشید او قدردان این رفتار خواهد بود و خیلی زود شک و تردیدش برطرف می شود.
نکته دیگر درباره بینی او این است: او دوست دارد روی همه چیز کنترل داشته باشد که البته با توجه به ریزبینی اش عجیب به نظر نمی رسد. بیشتر اوقات زوایایی از مسائل را می بیند که بقیه ممکن است به آن توجهی نکنند. برای همین هم دوست دارد مسوولیت پذیری اش را نشان بدهد. بزرگ بودن بینی او این ویژگی اش را به بیننده هایش لو می دهد.
4- لب ها: هماهنگی بین چشم ها و لب های او اینجا مشخص می شود؛ دیده شده بیشتر آدم هایی که از نظر احساسی مهربان هستند, محبت می کنند و توقع محبت دیدن هم دارند علاوه بر داشتن پلک های بلند, لب های درشتی هم دارند. کاظمی مردی بسیار مهربان و عمیق است و حتی الامکان سعی می کند با بقیه با سادگی و خلوص نیت رفتار کند. او دوست دارد هر کاری در توانش است را برای دوستانش انجام بدهد. افرادی که لب هایشان نازک نیست آدم هایی با احساس و با محبت هستند و کاظمی هم از جمله همین افراد است.

برچسب ها