نسل موزیک

کفش پاشنه بلند باعث تومور مغزی می شود!

جديدترين مطالعات دانشمندان نشان مي دهد کفش هاي پاشنه بلند وکفش هايي که بيبش از 2 سانت پاشنه دارند سبب بروز کمر درد و سياتيک مي شوند.

 

به گفته ي پزشکان بل‍‍ژيکي کفش هاي پاشنه بلند نبايد بيش از 2 ساعت در طول روز در پا باشند زيرا نحوه ي شکل گيري و قامت ستون فقرات را تغير مي دهند.

 

گفتني است؛ امروزه کفش هايي در بازار وجود دارد که حتي آقايان هم براي بلندتر نشاندن قد خود از آن ها استفاده مي کنند اما واقعيات امر اين است که اين کفش ها سبب بروز غده مغزي مي شوند و مغز را در عملکرد طبيعي خود با مشکل مواجه مي کند.

 

ستون فقرات در حالت طبيعي از مغز براي حرکت دادن مهره هاي خود کمک مي گيرند و هنگاميکه کفش پاشنه بلند به پا داريد ستون فقرات با نوعي درد و مشکل مواجه مي شود که 80 درصد اين درد را شما احساس نمي کنيد و ستون فقرات براي سرکوب کردن دردهاي ناشي از کفش پاشنه بلند به مغز فشار مي آورد.

 

آمارها نشان مي دهند :بيش از 55 درصد کساني که به طور مداوم از کفش هاي پاشنه بلند استفاده مي کنند حتماً يک بار حملات مغزي يا سردردهاي شديد و انفجاري را در طول زندگي خود تجربه مي کنند.

 

منبع:فان خونه

برچسب ها