نسل موزیک

آیا بازگشت «فرامرز آصف» به ایران عملی می‌شود؟!

 

به تازگی فرامرز آصف قهرمان پرش سه گام و یکی از خوانندگان لس آنجلسی, در مصاحبه با یکی از هفته نامه ها, در مورد بازگشت به ایران ابراز تمایل کرده است.